Valoración do Berberecho Cerastoderma Edule (Linnaeus, 1758) da Costa Galega, Mediante Marcador de Identidade da súa Orixe Xeográfica

Resumo

Obtención dun marcador identificativo de orixe xeográfica do berberecho galego mediante estudos de xenética poboacional, isto permitirá a autentificación do orixe, nun marco de trazabilidade e valorización do recurso, que se materialice nun etiquetado que garanta a orixe xeneticamente certificado. Permitindo tamén un control do fraude no berberecho transformado e que leve indicacións de orixe xeográfica.

Beneficiario
Confraría de Pescadores de Noia
Localización
Noia (A Coruña)
Investimento subvencionable
153.974,99€
Axuda
138.577,49€
Porcentaxe de cofinanciamento FEMP
85%
Bandera Unión Europea