Documentación

Neste espazo poderá descargar e acceder a documentos de interese do FEMP.
O Acordo de Asociación é un documento elaborado polo estado membro, coa participación de socios, no que se expón a estratexia dese Estado, as súas prioridades e as disposicións para utilizar os Fondos Estructurais e de Investimentos Europeos (coñecidos como fondos EIE; entre eles o FEMP) dunha maneira efectiva e eficiente para acadar a estratexia da Unión para un crecemento intelixente, sostible e integrador.
Documento presentado polo estado membro no que se indica como se van gastar os fondos do FEMP que España ten asignados.
 
Bandera Unión Europea