Documentación

Neste espazo poderá descargar e acceder a documentos de interese do FEMP.
O Acordo de Asociación é un documento elaborado polo estado membro, coa participación de socios, no que se expón a estratexia dese Estado, as súas prioridades e as disposicións para utilizar os Fondos Estructurais e de Investimentos Europeos (coñecidos como fondos EIE; entre eles o FEMP) dunha maneira efectiva e eficiente para acadar a estratexia da Unión para un crecemento intelixente, sostible e integrador.
Documento presentado polo estado membro no que se indica como se van gastar os fondos do FEMP que España ten asignados.
Documentos antifraude
Criterios de Selección
Son elaborados polo Comité de Seguemento e refírese aos criterios para o financiamento de operacións co FEMP. Estes criterios revisaránse dacordo coas necesidades do programa.
Preguntas e respostas sobre o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.
Informes de Execución
Documento presentado polo Estado membro sobre a execución do programa.
Bandera Unión Europea