Que é o FEMP

O Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) é un dos cinco Fondos Estructurais e de Investimentos Europeos (Fondos EIE) para o período 2014-2020 que contribue á consecución dos obxectivos da Política Pesqueira Común (PPC), a Política Marítima Integrada (PMI) e á estratexia Europa 2020.

O ámbito de aplicación do FEMP inclúe axudas á PPC para a conservación dos recursos biolóxicos mariños, a xestión da pesca e das frotas que explotan os devanditos recursos, os recursos biolóxicos de auga doce e a acuicultura, así como para a transformación e comercialización dos produtos da pesca e da acuicultura, cando estas actividades sexan realizadas no territorio dos Estados membros ou por buques pesqueiros da Unión ou por nacionais de Estados membros. Tamén presta apoio para o control e a inspección así como para dispor de información completa e fiable, tanto con fines de asesoramento científico como a efectos de execución e control.

 

A Xunta aposta pola modernización tecnolóxica do sector marisqueiro da ría de Pontevedra coa implantación da plataforma 'Xesmar' en Campelo
27 de Abril de 2022
O delegado territorial, Luis López, supervisou esta mañá nesta lonxa do Concello de Poio o funcionamento desta aplicación informática, que facilita o traballo de xestión dos usuarios das confrarías de Raxó, Lourizán e Pontevedra

Axudas

07
Mar
RESOLUCIÓN do 24 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 9 de novembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, axudas para accións formativas, financiadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan ao desenvolvemento da formación profesional, das novas competencias profesionais e da formación permanente do sector pesqueiro (código de procedemento PE610A)
09
Feb
RESOLUCIÓN do 26 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, pola que se dá publicidade das axudas concedidas a establecementos de acuicultura correspondentes á convocatoria do exercicio 2021

De interese

GALP
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Bandera Unión Europea