Galicia destina preto de 5,6 millóns de euros a impulsar melloras no sector acuícola, maioritariamente do mexillón, e a investigación dos cultivos mariños

08 de Xullo de 2021

A Xunta aproba este ano 92 axudas para investimentos produtivos que impulsen unha acuicultura sustentable por importe de máis de 4,7 millóns de euros das que máis do 80% corresponden ao sector bateeiro

  • Estas actuacións para mellorar a produción do sector supoñen un desembolso de máis de 11 millóns de euros contando a parte aportada

O Consello da Xunta analizou hoxe dous informes sobre a resolución de sendas convocatorias de axudas no eido da acuicultura coas que o Executivo galego destina preto de 5,6 millóns de euros tanto a investimentos produtivos no sector -principalmente de empresas de produción de mexillón- como a investigacións coas que impulsar melloras tecnolóxicas, a innovación e a competitividade no eido dos cultivos mariños na comunidade.

O primeiro informe avalía a resolución da convocatoria de axudas de 2021 para mellorar a produción, a eficiencia enerxética e o labor das empresas acuícolas na que se aprobaron 92 solicitudes por un importe total de algo máis de 4,7 millóns de euros. Estes apoios, que están cofinanciados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), cobren ata o 50% do investimento a realizar, polo que ao abeiro destas iniciativas está previsto mobilizar máis de 11 millóns de euros contando os fondos aportados polas empresas solicitantes.

Os potenciais beneficiarios destas achegas son bateeiros, confrarías de pescadores e acuicultores que promovan unha actividade sustentable, titulares establecementos de acuicultura situados nas zonas terrestre, marítimo-terrestre ou marítima que teñan as súas instalacións na comunidade. A maioría das solicitudes aprobadas pertencen a empresas dedicadas á produción de mexillón, un total de 74 das 92 aceptadas no marco desta convocatoria, máis do 80% do total. En canto ao orzamento destinado a estas axudas, tamén preto do 70% é para o sector bateeiro, con máis de 3,2 millóns de euros dos 4,7 millóns de euros concedidos.

O obxectivo desta orde de axudas é fomentar unha acuicultura sustentable desde unha perspectiva medioambiental, socialmente responsable, baseada no coñecemento e competitiva. A través delas, a Consellería do Mar subvenciona actuacións para investimentos produtivos na acuicultura, para diversificar a produción e para modernizar as instalacións neste sector incluíndo a adquisición de equipos. Ao abeiro destas axudas tamén se financian, entre outros, investimentos na mellora da calidade do produto ou para incrementar o seu valor.

Axudas á investigación
O segundo informe dá conta da resolución da convocatoria de achegas para o fomento do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e a competitividade no sector da acuicultura, no marco da que se aprobaron seis proxectos -todos os presentados- para investigar en distintos eidos en materia de cultivos mariños cun apoio público de preto de 900.000 euros. As seis accións están subvencionadas ao 100% e os traballos desenvolveranse entre 2021 e 2022.

O primeiro deses proxectos está impulsado pola empresa Proameixa Fernández SL que, co apoio do Clúster da Acuicultura de Galicia, tratará de establecer un procedemento para a produción de larvas de ameixa rubia e xaponesa en laboratorio para trasladalas a bateas para proceder ao seu engorde. Mentres, a patronal conserveira Anfaco-Cecopesca promove dúas iniciativas, unha co obxectivo de desenvolver metodoloxías e técnicas de cultivo de semente de mexillón (mexilla) de xeito controlado en criadeiros e outra para desenvolver metodoloxías e técnicas de cultivo de dúas variedades de algas vermellas de importancia comercial en Galicia.

Os tres últimos proxectos corresponden ao Clúster da Acuicultura de Galicia, centrados na consecución de obxectivos como o desenvolvemento dun índice sanitario para determinar o estado infeccioso no cultivo de rodaballo ante a incidencia de dous patóxenos así como establecer un posible protocolo de actuación. Outro deles aspira a reformular as vacinas orais fronte a determinadas enfermidades para que manteñan a súa integridade e efectividade no seu paso polo sistema dixestivo dos peixes (centrándose no rodaballo e na robaliza) e o último avaliará o impacto de certos elementos presentes no medio na supervivencia e crecemento da ameixa xaponesa.

Esta segunda liña de achegas está dirixida ás empresas acuícolas ou organizacións destas situadas nas zonas terrestre, marítimo-terrestre ou marítima que teñan as súas instalacións en Galicia, entre elas as relacionadas co sector do mexillón, e que fomenten unha actividade sustentable a través de proxectos de innovación desenvolvidos en colaboración con organismos científicos ou técnicos recoñecidos polo Estado ou pola comunidade autónoma de Galicia.
Con estes apoios o Executivo galego pretende apoiar proxectos que desenvolvan coñecementos técnicos, científicos ou organizativos nas explotacións acuícolas, que reduzan o impacto no medio ambiente e que impulsen un uso sustentable dos recursos na acuicultura, melloren o benestar das especies ou faciliten novos métodos de produción sustentable, entre outros aspectos. Tamén busca impulsar as iniciativas que promovan a introdución no mercado de novas especies, produtos e procesos ou sistemas de xestión e organización novos ou perfeccionados e o estudo da viabilidade técnica ou económica de produtos ou procesos innovadores.

Bandera Unión Europea