A Consellería do Mar formará 400 persoas en materia de cultivo de moluscos e peixe a través de 20 cursos de formación

19 de Outubro de 2017

Os cursos desenvolveranse nos meses de novembro e decembro. Serán no Instituto Galego de Formación en Acuicultura, no Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo, na Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ribeira, na de Ferrol, nas aulas de extensión pesqueira de Celeiro e Burela, na Facultade de Veterinaria de Lugo e nalgunhas aulas das confrarías. O período de matrícula estará aberto dende hoxe ata o 31 de outubro

A Consellería do Mar convoca 20 cursos de aprendizaxe permanente en cultivo de moluscos e de peixe. Así, formará a 400 persoas en materia de seguridade e hixiene no traballo, comercialización e nutrición, patoloxía e xestión sanitaria entre os meses de novembro e decembro en diferentes centros da nosa comunidade.

Á vista da evolución que está tendo este eido e das iniciativas de investigación e innovación encamiñadas a aumentar a sustentabilidade e a produtividade, a Consellería do Mar considera necesaria a posta en marcha desta formación para que o persoal traballador do sector acuícola se adapte aos cambios que se van producindo.

Estes cursos serán cofinanciados co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), terán unha duración de 6 horas e desenvolveranse en dúas sesións de tres horas cada unha. Así mesmo, diríxense aos traballadores asalariados do sector, autónomos vinculados á acuicultura así como os cónxuxes ou parellas de feito destes últimos que traballen no sector do cultivo de moluscos e no da piscicultura mariña e continental.

A formación desenvolverase no Instituto Galego de Formación en Acuicultura, no Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo, na Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ribeira, na de Ferrol, na Facultade de Veterinaria de Lugo, en aulas de extensión pesqueira e nas instalacións dalgunhas confrarías.

Como acceder


O período de matrícula para estes cursos, que contarán con 20 prazas cada un, estará aberto dende hoxe ata o 31 de outubro. As persoas interesadas en realizar estes cursos deberán presentar a solicitude de matrícula e a documentación requirida nas xefaturas territoriais e comarcais da Consellería do Mar ou por calquera das formas establecidas na lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. As condicións de acceso a estes cursos están recollidas neste enlace.

Os cursos desenvolveranse nos lugares e datas que se relacionan no seguinte cadro:

NOME DO CURSO
DESTINATARIOS/AS
DATA
LUGAR

Seguridade e hixiene no traballo en acuicultura

Sector cultivo de moluscos

2-3 de novembro

Instituto Galego de Formación en Acuicultura da Illa

Seguridade e hixiene no traballo en acuicultura

Sector cultivo de moluscos

2-3 de novembro

Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ribeira

Seguridade e hixiene no traballo en acuicultura

Sector cultivo de moluscos

2-3 de novembro

Aula da confraría de Muros

Seguridade e hixiene no traballo en acuicultura

Sector cultivo de moluscos

9-10 de novembro

Instituto Galego de Formación en Acuicultura da Illa

Seguridade e hixiene no traballo en acuicultura

Sector cultivo de moluscos

9-10 de novembro

Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo

Seguridade e hixiene no traballo en acuicultura

Sector cultivo de moluscos

9-10 de novembro

Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ribeira

Seguridade e hixiene no traballo en acuicultura

Sector cultivo de moluscos

9-10 de novembro

Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ferrol

Seguridade e hixiene no traballo en acuicultura

Sector piscicultura continental

2-3 de novembro

Aula de extensión pesqueira de Fisterra

Seguridade e hixiene no traballo en acuicultura

Sector piscicultura mariña

2-3 de novembro

Aula de extensión pesqueira de Burela ou Celeiro

Seguridade e hixiene no traballo en acuicultura

Sector piscicultura mariña

9-10 de novembro

Aula da confraría de Camariñas

Seguridade e hixiene no traballo en acuicultura

Sector piscicultura mariña

16-17 de novembro

Aula de extensión pesqueira de Burela ou Celeiro

Seguridade e hixiene no traballo en acuicultura

Sector piscicultura mariña

16-17 de novembro

Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo

Seguridade e hixiene no traballo en acuicultura

Sector piscicultura mariña

16-17 de novembro

Aula da confraría de Muros

Seguridade e hixiene no traballo en acuicultura

Sector piscicultura continental

23-24 de novembro

Facultade de Veterinaria de Lugo

Comercialización en acuicultura

Sector cultivo de moluscos

23-24 de novembro

Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ribeira

Comercialización en acuicultura

Sector cultivo de moluscos

30 novembro-1 de decembro

Instituto Galego de Formación en Acuicultura da Illa

Comercialización en acuicultura

Sector cultivo de moluscos

30 novembro-1 de decembro

Aula da confraría de Muros

Comercialización en acuicultura

Sector cultivo de moluscos

30 novembro-1 de decembro

Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo

Nutrición, patoloxía e xestión sanitaria

Sector piscicultura continental

30 novembro-1 de decembro

Aula de extensión pesqueira de Burela ou Celeiro

Nutrición, patoloxía e xestión sanitaria

Sector piscicultura continental

30 novembro-1 de decembro

Aula de extensión pesqueira de Fisterra

 
Bandera Unión Europea