Mellora da gobernanza na xestión pesqueira artesanal amb. Parques Illas Atlánticas (GALP 6 - 031)

Resumo

O proxecto consiste no traballo directo cos pescadores artesanais e as súas confrarías co obxectivo de mellorar a gobernanza e a xestión pesqueira na zona e o traballo conxunto final co Organismo Autónomo xestor do parque.

Beneficiario
Confraría de pescadores San Roque de Portonovo e Confraría de pescadores San Martiño de Bueu
Localización
Portonovo (Pontevedra) e Bueu (Pontevedra)
Investimento subvencionable
35.095,80€
Axuda
35.095,80€
Porcentaxe de cofinanciamento FEMP
85%
Bandera Unión Europea