Sistema de xestión enerxética FCM nun buque de pesca arrastreiro conxelador de NAFO (ESPERANZA MENDUIÑA 3VI-5-9954)

Resumo

O investimento consiste nun sistema modular configurable desenvolvido para a xestión enerxética a bordo que inclúe módulos para o control da calidade e do consumo de gasóleo mediante a supervisión do ciclo do combustible, ademáis de módulos de control de tanques, ph e condutividade da auga de refrixeración do motor, módulo conector a rexistro de temperaturas e módulo de control de potencia e carga eléctrica, con conexións aos equipos da ponte; todo o cal permite a visualización en tempo real, así como a xestión remota do sistema, logrando a reducción do consumo e das emisiones contaminantes á atmosfera incrementando a eficiencia enerxética do buque pesqueiro.

Beneficiario
GANDÓN, SA
Localización
Vigo (Pontevedra)
Investimento subvencionable
29.520,00€
Axuda
8.856,00€
Porcentaxe de cofinanciamento FEMP
75%
Bandera Unión Europea