Instalación Fotovoltaica 150 KW

Resumo

España é líder europeo en produción así como en consumo de produtos tranformados de pesca e acuicultura, o que amosa a importancia do sector a nivel nacional.

Este proxecto consiste na xeración de enerxía eléctrica para a alimentación de procesos de bombeo de auga dende o mar ata as piscinas. Con el preténdese optimizar a enerxía aproveitada polo campo solar, obténdose unha produción anual para esta industria de 267.157 kW/h, o que supón un aforro de máis de 99 tonelas de CO2 e 26.658 litros de combustible.

Este tipo de medida promove a innovación e competitividade en canto á utilización de enerxías renovables na industria para abastecer un proceso de alto consumo enerxético.

Beneficiario
Punta Moreiras SL
Localización
O Grove (Pontevedra)
Investimento subvencionable
160.500,00€
Axuda
80.250,00€
Porcentaxe de cofinanciamento FEMP
75%
Bandera Unión Europea