Mellora da gobernanza na xestión pesqueira artesanal no ámbito do Parque Nacional das Illas Atlánticas

Resumo

Fortalecer la pesca a pequeña escala y empoderar en la gobernanza de sus actividades pesqueras a los pescadores tradicionales a través del trabajo de elaboración de un documento de diagnóstico que recoja la dependencia socio-económica.

Beneficiario
Confradía do Grove e Confradía de Aguiño
Localización
O Grove (Pontevedra) e Aguiño (A Coruña)
Investimento subvencionable
35.095,86€
Axuda
35.095,86€
Porcentaxe de cofinanciamento FEMP
85%
Bandera Unión Europea