Mellora na gobernanza da xestión pesqueira artesanal no ámbito do P.N. Illas Atlánticas

Resumo

Fortalecemento da pesca a pequena escala e empoderamento na gobernanza das súas actividades pesqueiras aos pescadores tradicionais a través do traballo de elaboración dun documento de diagnose que recolla a dependencia socioeconómica das confrarías dos GALPs da Ría de Arousa, Ría de Pontevedra e Ría de Vigo – A Guarda, no ámbito das augas do P.N. Illas Atlánticas e as medidas de xestión pesqueira propostas por estas entidades.

Beneficiario
Confraría de pescadores “San José” de Cangas
Localización
Cangas (Pontevedra)
Investimento subvencionable
34.765,24€
Axuda
31.288,72€
Porcentaxe de cofinanciamento FEMP
75%
Bandera Unión Europea