Que é o FEMP

O Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) é un dos cinco Fondos Estructurais e de Investimentos Europeos (Fondos EIE) para o período 2014-2020 que contribue á consecución dos obxectivos da Política Pesqueira Común (PPC), a Política Marítima Integrada (PMI) e á estratexia Europa 2020.

O ámbito de aplicación do FEMP inclúe axudas á PPC para a conservación dos recursos biolóxicos mariños, a xestión da pesca e das frotas que explotan os devanditos recursos, os recursos biolóxicos de auga doce e a acuicultura, así como para a transformación e comercialización dos produtos da pesca e da acuicultura, cando estas actividades sexan realizadas no territorio dos Estados membros ou por buques pesqueiros da Unión ou por nacionais de Estados membros. Tamén presta apoio para o control e a inspección así como para dispor de información completa e fiable, tanto con fines de asesoramento científico como a efectos de execución e control.

 

A Xunta apoia a actividade da organización de produtores pesqueiros do Porto de Celeiro cunha achega de 619.000 euros
27 de Decembro de 2018
O delegado territorial de Lugo, José Manuel Balseiro, reuniuse con directivos da OPP-77 ao obxecto de avaliar as liñas de colaboración en marcha

Axudas

26
Dec
ORDE do 30 de novembro de 2018 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento tramitado como expediente anticipado de gasto, para a concesión en réxime de concorrencia competitiva de axudas para investimentos en pemes de transformación dos produtos pesqueiros e de acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) e se convocan para o ano 2019.
26
Dec
RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, pola que se lles dá publicidade ás axudas concedidas correspondentes á convocatoria do exercicio 2018

De interese

GALP
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Bandera Unión Europea